K2 Trading AS erbjuder gratis information och utbildning riktade till finansiella marknader – särskilt valutamarknaden.

Vi är registrerade med organisationsnummer NO 918 492 062.