Riskvarning

Webbplatsen k2trading.net och alla relaterade underdomäner, i vissa fall, avser produkter som kännetecknas av hög risk för kapital. Mellan 74-89% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar i dessa produkter.

Vi betonar att allt innehåll på denna sida endast är avsett för informationsändamål och inte råd. Den får inte användas eller betraktas som ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa finansiella instrument / produkter.

Alla synpunkter som uttryckts kan ändras utan föregående meddelande. Innehållet har upprättats på grundval av information från olika källor som anses vara tillförlitliga.

Även om alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtas för att säkerställa att informationen på denna sida är korrekt och inte vilseledande, ger K2 Trading AS inga garantier, det vill säga uttryckliga eller underförstådda, om webbplatsens noggrannhet eller fullständighet.

Produkter som valuta och CFD är inte lämpliga för alla, eftersom de handlas marginellt och innebär stor risk för din kapital. Kurserna kan gå snabbt mot dig och förluster kan överstiga din insättning.

Vi noterar dock att alla mäklare som nämns på denna sida erbjuder negativt balansskydd.

Var noga med att förstå risken och söka självständig rådgivning om det behövs. Historisk värdeutveckling och avkastning kan inte användas som en tillförlitlig indikator på framtida utveckling och avkastning.

Användning av innehållet på webbplatsen sker på egen risk. K2 Trading AS ifrågasätter allt ansvar för resultaten som härrör från att en läsare eller besökare på olika sätt använder den information som presenteras här.

K2 Trading AS är således inte på något sätt ansvarig om innehållet som presenteras på denna webbplats direkt eller indirekt orsakar skada eller förlust, förlorad vinst eller inkomst för användaren eller någon annan person som känner till innehållet på webbplatsen. Besökare uppmanas att till och med analysera och kritiskt granska materialet på sidan.

SPECIAL OM CFD

CFD är komplexa finansiella instrument och investeringar i dessa innebär hög risk att snabbt förlora pengar på grund av växling. Mellan 74-89% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar i dessa produkter. Du bör överväga om du förstår hur CFDs fungerar och om du har råd att ta hög risk att förlora dina pengar

Om en CFD handlas på marginal betyder det att du utsätts för en större summa än den insprutade kapitalen. Detta medför en ökad risk, och du borde bara investera med pengar du har råd att förlora. Det är viktigt att du läser att du fullt ut förstår risken med detta.

SÄRSKILD OM KRYPTOVALUTA

Kryptovaluta är mycket riskabla och spekulativa produkter och investeringar i dem innebär en hög risk för förlust. Detsamma gäller finansiella instrument som ger exponering mot kryptomarginaler.

Kryptovaluta är inte reglerad, de omsätts i oreglerade marknader och det finns bristande insyn i prissättningen. Kryptovaluta anses olämpligt för korta och långsiktiga besparingar för de flesta konsumenter.

Senast uppdaterad: 03.08.2018