Risikoadvarsel

Nettstedet k2trading.net og alle relaterte underdomener, omtaler i noen tilfeller produkter som karakteriseres av høy risiko for kapital. Mellom 74-89 % av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i disse produktene.

Vi understreker at alt innhold på dette nettstedet er kun ment for informasjonsformål og ikke rådgivning. Det skal ikke benyttes eller anses som et tilbud om salg eller en oppfordring til kjøp av finansielle instrumenter/produkter.

Alle synspunkter som uttrykkes, kan endres uten forutgående varsel. Innholdet er utarbeidet på grunnlag av informasjon fra ulike kilder som ansees som pålitelige.

Selv om alle rimelige forholdsregler er tatt for å sikre at informasjonen på denne siden er korrekt og ikke er villedende, gir K2 Trading AS ingen garantier, det være seg uttrykkelige eller underforståtte, med hensyn til sidens nøyaktighet eller fullstendighet.

Produkter som valuta og CFDer er ikke egnet for alle, da det handles på margin og innebærer en høy risiko for din kapital. Kursene kan bevege seg raskt mot deg og tap kan overstige innskudd.

Vi gjør imdidlertidig oppmerksom på at alle meglere som omtales på dette nettstedet tilbyr negativ saldobeskyttelse.

Sørg for å forstå risikoen og søk uavhengig rådgivning om nødvendig. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som pålitelig indikator på fremtidig utvikling og avkastning.

Enhver bruk av innholdet på nettstedet, gjøres på egen risiko. K2 Trading AS fraskriver seg alt ansvar for de resultater som følger av at en leser eller besøkende på forskjellige måter bruker den informasjonen som presenteres her.

K2 Trading AS er dermed på ingen måte ansvarlig hvis innholdet som presenteres på dette nettstedet, direkte eller indirekte medfører skade eller tap, tapt fortjeneste eller inntekt for brukeren eller enhver annen person bekjent med innholdet på nettstedet. Besøkene oppfordres til selv å analysere og kritisk undersøke materialet på siden.

SÆRLIG OM CFD

CFD-er er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. Mellom 74-89 % av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i disse produktene. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine

Dersom en CFD handles på margin, betyr det at man eksponerer seg for et større beløp enn innskutt kapital. Dette innebærer en økt risiko, og man bør kun investere med penger man har råd til å tape. Det er viktig for deg som leser at du fullt ut forstår risikoen dette innebærer.

Finanstilsynet i Norge advarer mot handel med CFDer.

SÆRLIG OM KRYPTOVALUTA

Kryptovaluta er svært risikable og spekulative produkter, og investeringer i dem innebærer stor risiko for tap. Det samme gjelder finansielle instrumenter som gir eksponering mot kryptovaluta.

Kryptovaluta er ikke regulert, de blir omsatt på uregulerte markedsplasser og det er manglende pristransparens. Kryptovaluta vurderes som uegnet for kort- og langsiktig sparing for de fleste forbrukere.

Finanstilsynet i Norge advarer mot kryptovaluta.

Sist oppdatert: 03.08.2018