Slik kjøper du Ethereum (ETH)

Ethereum (også kalt Ether eller ETH) er en kryptovaluta som ble lansert i 2015 og har en markedsverdi på rundt 28 milliarder amerikanske dollar (pr. 21.10.2017).1

I løpet av første halvår av 2017, hadde ETH en verdistigning på over 5000 prosent.2 Denne verdistigningen førte til bred mediadekning og mange investorer tjene penger på oppgangen.3

Ikke bare selvstendige tradere og investorer har fått øynene åpne for Ether, men også Russlands sentralbank har begynt å ta i bruk blockchain-teknologien i ETH som del av et pilotprosjekt for internettbetalinger.4

Hva er Ether?

ETH er den nest største kryptovalutaen bak Bitcoin (pr. 21.11.2017) og er bygget med samme teknologi som gjør Bitcoin mulig.5

ETH er på lik linje som Bitcoin, desentralisert og det er ingen myndigheter som regulerer bruken. Dette gjør det til et tilnærmet anonymt digitalt betalingsmiddel.

Ethereum er “inflatorisk”, noe som betyr at det er en ubegrenset mengde tilgjengelig. Hovedformålet med Ether er å betale for tjenester på Etherum-nettverket som ble grunnlagt av Vitalik Buterin.6

Slik kjøper du Ethereum

Nedenfor ser du steg-for-steg hvordan du kjøper ETH hos verdens største investeringsnettverk – eToro:

1. Opprett en gratis konto hos verdens største investeringsnettverk
2. Verifiser kontoen
3. Velg Ethereum i plattformen
4. Klikk «Trade» og velg hvor mye du vil kjøpe for (minimum $25)

Kjøpe Ethereum

Høy volatilitet

Selv om ETH kan virke som en attraktiv investering, er det verdt å merke at kryptovalutaen har en ekstrem volatilitet sammenlignet med tradisjonelle investeringsobjekt.

Verdistigningen fra oppstandelsen i august 2015 til juni 2017, har vært over 14.000%.7 I skrivende stund opplever også ETH svært høy volatilitet og svingninger fra 5 til 10 prosent er ikke uvanlig.

Med andre ord, er det viktig å ta hensyn og vurdere den høye volatiliteten før man kjøper Ethereum.

Ofte stile spørsmål:

Spørsmål: Er det høy risiko forbundet med kryptovaluta?
Svar: Ja, det er særlig høy risiko forbundet med kryptovalutaer.


Risikoadvarsel: Handel i kryptovaluta innbærer særlig høy risiko for kapital. Det er ikke egnet for alle og man skal kun risikere midler man har råd til å tape. Dette innlegget er kun ment som generell informasjon og ikke en oppfordring til å handle kryptovaluta. Kryptovalutaer er ikke underlagt noe europeisk tilsynsorgan.


Referanser

  1. https://coinmarketcap.com/
  2. https://www.worldcoinindex.com/coin/ethereum
  3. http://e24.no/digital/digital-valuta/hemmelig-trader-tjente-1-9-milliarder-paa-en-maaned/24094217
  4. http://e24.no/digital/russland/putin-satser-paa-bitcoin-konkurrent/24023362
  5. https://www.ethereum.org/ether
  6. http://www.ethereumwiki.com/ethereum-wiki/ethereum-creators/
  7. https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/