Ansvarsfraskrivelse

Vennligst les og forstå følgende:

Alle meninger, nyheter, forskning, analyser eller annen informasjon som finnes på dette nettstedet er kun ment for informasjonsformål og ikke rådgivning.

Informasjonen skal ikke benyttes eller anses som et tilbud om salg eller en oppfordring til kjøp av finansielle instrumenter. Informasjonen som uttrykkes, kan endres uten forutgående varsel.

Nettstedet er utarbeidet på grunnlag av informasjon fra ulike kilder som ansees som pålitelige. Selv om alle rimelige forholdsregler er tatt for å sikre at informasjonen på dette nettstedet er korrekt og ikke er villedende, gir K2 Trading AS ingen garantier.

Verken K2 Trading AS, dets partnere og ansatte, eller noen annen person tilknyttet selskapet påtar seg noe ansvar for noe direkte tap eller følgetap som måtte oppstå som følge av bruk av eller tillit til informasjonen på dette nettstedet.

Informasjonen på nettstedet er utarbeidet med sikte på generell distribusjon og generell informasjon. Den tar ikke hensyn til mottakerens særskilte investeringsmål og økonomiske stilling.

Ved å benytte ressursene på denne nettsiden, samtykker du i vår ansvarsfraskrivelse.

Sist oppdatert: 03.08.2018